عدم پذیرش نمونه و ارائه خدمات از پنجم تا نوزدهم تیرماه
با سلام. قابل توجه کلیه مراجعین گرامی، پذیرش نمونه و ارائه خدمات آزمایشگاهی از تاریخ 97/04/05 تا 97/04/19 مقدور نخواهد بود. 


تاریخ : سه شنبه 5 تير 1397