حمایت از شرکت های دانش بنیان استان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه: با عنایت به تدوین شیوه نامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، این دانشگاه آماده اعمال تخفیف ویژه برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های دانش بنیان استان می باشد.
دکتر عجمی افزود:  دانشگاه جهت ایجاد تعاملات بیشتر و زمینه سازی برای گسترش همکاری با شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و فناوری اعلام آمادگی می نماید.تاریخ : سه شنبه 19 مرداد 1395