تجهیزات خدماتی گروه عمران
  « آزمایشگاه مقاومت مصالح» تلفن: 31452475-041
 
1-


 
تست خستگی (Hardness Testing)

 ساخت آلمان Zwick\Roell—Amsler250
کاربرد: اندازه گیری استحکام و مقاومت مواد، بدست آوردن مدول الاستیسیته،
بدست آوردن مقدار کار انجام شده، بدست آوردن مقدار حداکثر درصد ازیاد طول، 
اندازه گیری ازیاد طول در نقطه پارگی یا در نقطه شکست، اندازه گیری حداکثر نیروی
لازم جهت پارگی یا شکست مواد، اندازه گیری نیرو در مکان و زمانهای از پیش تعیین
 شده، انجام آزمایشات بصورت کششی، تکراری و مرحله ای 
 
 2-کشش استاتیکی (Static Tensile Test)

ساخت ایتالیاGaldabini, Quasar 250 
کاربرد: انجام تست کشش، فشار و خمش ، اندازه گیری حداکثر نیروی لازم جهت
 پارگی یا شکست مواد، اندازه گیری نیرو در مکان و زمان های از پیش تعیین شده، 
اندازه گیری استحکام و مقاومت مواد، بدست آوردن مدول الاستیسیته، بدست
آوردن مقدار کار انجام شده، بدست آوردن مقدار حداکثر درصد ازیاد طول 

 
  «آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی» تلفن: 31452219-041
 
3- 
تست مقاومت خمشی بتن (Flex Test)

 ساخت انگلستان ELE, LX37787
کاربرد: دارای ظرفیت اعمال نیرو تا 15000 نیوتن و انجام تست خمشی تیرهای کوچک
بتنی و یا بتن آرمه ای  
 
4- 
التراسونیک بتن (Ultrasonic)

ساخت انگلستان ELE, Pandit  
کاربرد: انجام تستهای غیر مخرب بر روی بتن، تعیین مقاومت بتن، مدول الاستیسیته
و ضریب پواسون  
 
5- 
کر گیری (Core Test)

ساخت انگلستان ELE, 4309 
کاربرد: کر گیری از قسمت های مختلف سازه های بتن آرمه و یا قطعات بتنی و یا
رویه های آسفالتی  
 
 6-جک بتن شکن(Compressing Test)

ساخت ایتالیا Tecnotest, AD300c 
کاربرد: بدست آوردن مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و استوانه ای بتن 
 
7- 
لوس آنجلس (Loss Angless)

ساخت انگلستان ELE
کاربرد: انجام آزمایش لوس آنجلس جهت اندازه گیری درصد سایش مصالح
 ساختمانی مختلف
 
8-


 
مقاومت کششی (Tensile Strength)

ساخت انگلستان ELE  
کاربرد: بدست آوردن مقاومت کششی نمونه¬های لوبیایی شکل انواع ملات 
 
9- 
کاتر (Concrete Cutter)

ساخت انگلستانELE, HP2 7HB 1100 

کاربرد: برش انواع بتن، ملا ت و سنگها 
 


تاریخ : جمعه 13 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [834]
پروژه ها - [957]
لیست قیمت تجهیزات - [3848]
مراحل درخواست انجام خدمات - [807]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7036]
اهداف و چشم انداز - [2637]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3707]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [11703]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [8341]
فرم درخواست آنالیز - [1672]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11646]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1225]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1971]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1152]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1113]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1128]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1373]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1574]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1095]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3081]
خطا در پرداخت - [509]
پرداخت شد - [500]