آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 

ردیف

نام آزمایشگاه

دانشکده/گروه

مدیریت

شماره تماس

عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

1

آزمایشگاه مرکزی

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر بهزاد سلطانی

041-31452190

*

2

آزمایشگاه اشعه ایکس

علوم پایه/ شیمی

دکتر امیرعباس متین

041-31452173

 *

3

آزمایشگاه FT-IR

علوم پایه/ شیمی

دکتر امیرعباس متین

041-31452173

 *

4

آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه­ای

علوم پایه/ شیمی

دکتر حسین عبدالمحمدزاده

041-31452130

 *

5

آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی

علوم پایه/ زیست شناسی

دکتر نادر چاپارزاده

041-31452139

 *

6

آزمایشگاه فیزیک پیشرفته

علوم پایه/ فیزیک

دکتر کاظم جمشیدی قلعه

-

 *

7

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت

کشاورزی/ بیوتکنولوژی

دکتر مقصود پژوهنده

041-31452096

 *

8

آزمایشگاه انتقال ژن

کشاورزی/ بیوتکنولوژی

دکتر مقصود پژوهنده

041-31452096

 *

9

آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهان زراعی

کشاورزی/ زراعت و گیاهان داروئی

دکتر حمید محمدی

041-31452523

 *

10

آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی

کشاورزی/ گیاه پزشکی

دکتر علی مهرور

041-31452526

 *

11

آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

کشاورزی/ گیاه پزشکی

دکتر وحید فلاح زاده

041-31452527

-

12

آزمایشگاه مکانیک سیالات

فنی و مهندسی/ مکانیک

دکتر رضا غرائی

041-31452468

-

13

آزمایشگاه تحقیقاتی سازه

فنی و مهندسی/ عمران

دکتر علیرضا انتظاری

041-31452475

-

14

آزمایشگاه تکنولوژی بتون

فنی و مهندسی/ عمران

دکتر بهمن شروانی تبار

041-31452219

-

15

آزمایشگاه مکتب (کیفیت توان)

فنی و مهندسی/ برق

دکتر محمدرضا بنائی

041-31452098

-

16

آزمایشگاه عایق و فشار قوی

فنی و مهندسی/ برق

دکتر وحید بهجت

041-31452065

 تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [834]
پروژه ها - [957]
لیست قیمت تجهیزات - [3848]
مراحل درخواست انجام خدمات - [807]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7036]
اهداف و چشم انداز - [2636]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3706]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [11703]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [8341]
فرم درخواست آنالیز - [1672]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11645]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1225]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1971]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1151]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1113]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1128]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1373]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1095]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3081]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [974]
خطا در پرداخت - [509]
پرداخت شد - [500]