تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی
   
 

1-
 ژل اسکن (Gel Scan)
ساخت استرالیا Corbett research, GF 2000
کاربرد: اسکن کردن تصاویر ژل و انتقال آنها به کامپیوتر و جدا کردن قطعات مختلف DNA
 

2- 

میکروسکوپ فاز کنتراست (Phase Contrast Microscope)

 ساخت ژاپن Olympus, BX 53
کاربرد: مطالعه سلولهای زنده و فرآیندهایی مثل تقسیم سلولی، مطالعه تک سلولیها
، باکتریولوژی، سیتولوژی و هیستولوژی و مطالعات صنعتی چون پلاستیکها، فیبرها
و کریستالها


تاریخ : سه شنبه 10 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [812]
پروژه ها - [919]
لیست قیمت تجهیزات - [2974]
مراحل درخواست انجام خدمات - [786]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6955]
اهداف و چشم انداز - [2568]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3615]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3649]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7389]
فرم درخواست آنالیز - [1619]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11569]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1185]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1921]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1087]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1092]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1331]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1493]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1069]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3022]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [941]
خطا در پرداخت - [487]
پرداخت شد - [476]