فرم درخواست آنالیز

جهت درخواست آزمایش لطفا فایل زیر را دانلود و تکمیل فرمایید

فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه مرکزی 3.pdf

فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه مرکزی 3.docتاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [812]
پروژه ها - [919]
لیست قیمت تجهیزات - [2974]
مراحل درخواست انجام خدمات - [786]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6956]
اهداف و چشم انداز - [2569]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3615]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3649]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7389]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11569]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1185]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1923]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1114]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1087]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1092]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1332]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1493]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1069]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3022]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [942]
خطا در پرداخت - [487]
پرداخت شد - [476]