فرم درخواست آنالیز

جهت درخواست آزمایش لطفا فایل زیر را دانلود و تکمیل فرمایید

فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه مرکزی 3.pdf

فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه مرکزی 3.docتاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [788]
پروژه ها - [891]
لیست قیمت تجهیزات - [2859]
مراحل درخواست انجام خدمات - [761]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6875]
اهداف و چشم انداز - [2495]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3482]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3559]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7284]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11481]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1125]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1857]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1064]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1047]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1037]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1269]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1377]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1028]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [2949]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [904]
خطا در پرداخت - [465]
پرداخت شد - [457]