مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سمت

نام و نام خانوادگی

مدرک

تحصیلات

تلفن مستقیم

آدرس ایمیل

مدیریت

دکتر حسین عبدالمحمدزاده

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

04131452068

h.abdol@azaruniv.edu

کارشناس

سعیده نورشرق

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

04131452190
04134327552

s.norsharg@yahoo.com
تاریخ : يکشنبه 6 ارديبهشت 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [788]
پروژه ها - [891]
لیست قیمت تجهیزات - [2860]
مراحل درخواست انجام خدمات - [761]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6875]
اهداف و چشم انداز - [2495]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3560]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7285]
فرم درخواست آنالیز - [1555]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11482]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1126]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1857]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1065]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1048]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1038]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1270]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1377]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1029]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [2949]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [904]
خطا در پرداخت - [465]
پرداخت شد - [457]