مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سمت

نام و نام خانوادگی

مدرک

تحصیلات

تلفن مستقیم

آدرس ایمیل

مدیریت

دکتر بهزاد سلطانی

دکتری تخصصی

شیمی معدنی

04131452359

soltani@azaruniv.ac.ir

کارشناس

سعیده نورشرق

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

04131452190
04134327552

s.norsharg@yahoo.com
تاریخ : يکشنبه 6 ارديبهشت 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [812]
پروژه ها - [919]
لیست قیمت تجهیزات - [2973]
مراحل درخواست انجام خدمات - [786]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [6955]
اهداف و چشم انداز - [2568]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [3649]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7389]
فرم درخواست آنالیز - [1619]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11568]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1185]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1921]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1113]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1087]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1092]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1331]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1492]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1069]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3022]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [941]
خطا در پرداخت - [487]
پرداخت شد - [476]